Kwaliteitsbewaking

De zogenoemde Commissie Onderzoeksbegeleiding (COB) ziet toe op de kwaliteit van het KNMT-onderzoek. Hiervoor toetst de COB de opzet, uitvoering en methodiek van de onderzoeken aan gangbare wetenschappelijke normen. Dit gebeurt zowel voor het eigen KNMT-onderzoek als voor extern onderzoek waarbij de KNMT financieel of anderszins is betrokken.

Verder is de COB verantwoordelijk voor de methodologische beoordeling en vaststelling van de gerapporteerde onderzoeksresultaten.

De leden van de COB zijn:
– dr. P.A.A.M. (Pieter) van der Geld (tandarts, voorzitter COB)
– dr. W.E.R. Berkhout (Erwin) (tandarts, onderzoeker ACTA)
– dr. C.M. (Cees) Kreulen (tandarts, onderzoeker Radboudumc)
– mw.dr. Y.C.M. (Yvonne) de Waal (tandarts-implantoloog, onderzoeker UMCG)
– prof.dr. A.J.A. (Bert) Felling (oud-hoogleraar methodologie, adviseur)