Vorige
Volgende

Wachttijden in tandartspraktijken

Patiënten die een spoedeisende behandeling nodig hebben, kunnen hiervoor anno 2016 bij 97% van de tandartsen binnen één dag en bij de overige 3% binnen twee dagen terecht (KNMT).

Verder is, zoals de grafiek laat zien, in 2016 de wachttijd voor een periodieke controle bij 70% van de tandartsen twee weken of minder. Voor een behandeling heeft 52% van de tandartsen binnen twee weken ruimte.

Overigens zegt 80% van de tandartsen dat zij hun patiënten altijd ‘oproepen’ voor een periodieke controle. De meesten doen dat door het maken van een nieuwe afspraak bij het laatste bezoek (57%), door het sturen van een oproep via e-mail (43%) en/of door het sturen van een (oproep)kaart (42%).

Door de jaren heen houdt de KNMT via het project Peilstations zicht op de wachttijden in tandartspraktijken en het aannemen van nieuwe patiënten. Zie voor de ontwikkeling hiervan Wachttijden en aannemen van nieuwe patiënten.

info
Stapeldiagram

Voor de speciefieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Wachttijd in tandartspraktijken voor een periodieke controle en voor een behandeling, in 2016

Bron: KNMT