Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)

De Stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO), is in september 2016 opgericht en sinds begin 2022 een stichting. De leden van de Raad van Toezicht nemen deel namens de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV) en namens de KNMT.

Ontwikkeling klinische richtlijnen

Het KIMO zet zich in voor de ontwikkeling en herziening van evidence-based klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg, ter ondersteuning van de professionals in de mondzorg. Met als doel een hogere kwaliteit van de beroepsuitoefening.
Een klinische praktijkrichtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers.

De klinische praktijkrichtlijnen van het KIMO worden ontwikkeld volgens de methodiek van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO). Deze eisen zijn mede gebaseerd op het ‘beste bewijs’ dat in de onderzoeksliteratuur is te vinden, maar óók op ervaringen uit de dagelijkse beroepspraktijk en op de specifieke omstandigheden van patiënten. Daarom werken gespecialiseerde richtlijnexperts onder de paraplu van KIMO samen met mondzorgverleners uit het veld (tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten en tandprothetici) en met andere partijen, zoals patiëntenorganisaties.

In het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) zijn over richtlijnontwikkeling enkele artikelen verschenen, waarin onder meer werd ingegaan op het maatschappelijk, professioneel en zorginhoudelijk perspectief, op het proces en de inhoud en op het draagvlak.
Een overzicht van het richtlijnenprogramma staat op de website van het KIMO.