Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)

In september 2016 is het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) opgericht. De oprichters waren de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de voormalige Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT, eind 2020 gefuseerd met de KNMT) en de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV).
De KNMT en de FTWV zijn op dit moment de leden van het KIMO.

Het KIMO zet zich in voor de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen in de mondzorg.
Een klinische praktijkrichtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers. Zie hiervoor Toetsingskader Kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut Nederland (ZiN).

De klinische praktijkrichtlijnen van KIMO worden ontwikkeld volgens de methodiek van Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO). Deze eisen zijn mede gebaseerd op het ‘beste bewijs’ dat in de onderzoeksliteratuur is te vinden, maar óók op ervaringen uit de dagelijkse beroepspraktijk en op de specifieke omstandigheden van patiënten. Daarom werken gespecialiseerde richtlijnexperts onder de paraplu van KIMO samen met mondzorgverleners uit het veld (tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten en tandprothetici) en met andere partijen, zoals patiëntenorganisaties.

In het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) zijn over richtlijnontwikkeling enkele artikelen verschenen, waarin onder meer werd ingegaan op het maatschappelijk, professioneel en zorginhoudelijk perspectief, op het proces en de inhoud en op het draagvlak.
Nadere informatie over de ontwikkeling van richtlijnen vindt u op de website van het KIMO.