Vorige
Volgende

Kennisinstituut Mondzorg (KIMO)

In september 2016 is het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) opgericht. Oprichters waren de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de  Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV). Deze drie oprichtende organisaties zijn op dit moment ook de leden van het KIMO.
Het KIMO beoogt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de mondzorg, onder andere door het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen.

Goede klinische praktijkrichtlijnen zijn in veel opzichten een gezamenlijk belang van professionals én patiënten in de mondzorg. Ze maken alle betrokkenen duidelijk waarvoor de zorgverleners staan: een nog betere zorgverlening. Richtlijnen maken duidelijk welke kwaliteitsstandaard ‘state of the art’ is voor een specifiek probleem.

Deze richtlijnen moeten daarom voldoen aan de hoogste wetenschappelijke kwaliteitseisen, maar ook aan de praktische vereisten van de dagelijkse beroepspraktijk. Om dit bereiken, werken zorgverleners uit het veld (tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten en tandprothetici) onder de paraplu van het KIMO samen met gespecialiseerde richtlijnexperts en met andere partijen, zoals patiëntenorganisaties.