Nieuws

Praktijken zorgverleners

22 september 2021

Onlangs zijn gegevens verschenen over de financiën van in de zorg werkzame beroepsbeoefenaren, onder wie tandartsen. Deze betreffen het jaar 2019. Gegevens over de jaren 2017 en 2018 waren al eerder gepubliceerd. Zie CBS.