Bij de verlening van mondzorg zijn verschillende zorgverleners betrokken. De bekendste is de tandarts, die zich bezighoudt met het vaststellen, behandelen en voorkomen van ziekten van het gebit en de weefsels er omheen.

De zogenoemde gedifferentieerde tandartsen hebben uitgebreide aanvullende scholing gevolgd in een specifiek deelgebied van de tandheelkunde, bijvoorbeeld de parodontologie of de implantologie. En er zijn tandartsen die zich hebben gespecialiseerd, tot MKA-chirurg (kaakchirurg) of orthodontist.

Daarnaast is er de mondhygiënist, die zich vooral richt op preventie van cariës en tandvleesaandoeningen. Verder kunnen ook tandarts- en preventieassistenten, in opdracht en onder toezicht van de tandarts, bepaalde preventieve taken bij patiënten uitvoeren.

Tot slot zijn er zorgverleners die zich bezig houden met het aanmeten en vervaardigen van prothe­tische voorzieningen in de mond (de tandprotheticus) of in het maken en repareren van dergelijke en ook andere prothetische voorzieningen (de tandtechnicus). Tandarts, tandartsspecialist, mondhygiënist en tandprotheticus zijn beschermde beroepen via de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
Voor een schets van de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep van tandartsen zie het artikel Trends en ontwikkelingen in de beroepsgroep en de beroepsuitoefening en het artikel Developments in oral health care in the Netherlands between 1995 and 2018.

Werkers in de mondzorg werken niet alleen onderling samen maar ook interdisciplinair. Een voorbeeld hiervan zijn schisisteams. Hierover staat een infographic in het NTVT van november 2023. In de samenvatting (Mond)zorgverleners en medewerkers in schisisteams wordt hier nader op ingegaan.