Vorige
Volgende

Tandartsspecialist: MKA-chirurg

De specialisatie mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) volgt op de opleiding tot tandarts. MKA-chirurgen, of zoals doorgaans genoemd kaakchirurgen, hebben tevens het artsdiploma. Zij werken in ziekenhuizen en behandelen op verwijzing van tandartsen en huisartsen. Hun werkterrein omvat onder meer het verwijderen van verstandskiezen, de behandeling van letsels aan en afwijkingen van slijmvliezen en bot, van goed- en kwaadaardige gezwellen en van ontwikkelingsstoornissen (onder meer schisis), afwijkingen van speekselklieren en kaakgewrichten en chirurgische ingrepen ten behoeve van botcorrecties en implantaten. Ten slotte onderzoekt en behandelt de MKA-chirurg algemene ziekten in de mond (orale geneeskunde).

Per januari 2018 omvat de actieve beroepsgroep van MKA-chirurgen (degenen van 64 jaar of jonger met een woon- en/of werkadres in Nederland) 289 personen. De grafiek en de tabel tonen respectievelijk de verdeling naar leeftijd en die naar sekse en leeftijd. Net als onder tandartsen, neemt onder MKA-chirurgen het percentage vrouwen toe. Per januari 2018 zijn in totaal 38 MKA-chirurgen in opleiding (27 mannen en 11 vrouwen).

Zie voor de ontwikkeling van het aantal MKA-chirurgen de bijdrage Aantal tandartsspecialisten in Nederland in het Nederlands tandartsenblad (Nt).
Verder is in 2014 aan tandartsen met een eigen praktijk gevraagd of en zo ja hoe vaak zij patiënten verwijzen naar tandartsspecialisten. Zie voor de uitkomsten hiervan Tandartsspecialisten.

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Leeftijd van MKA-chirurgen in Nederland, per januari 2018

Bron: KNMT

Sekse van MKA-chirurgen in Nederland naar leeftijd, per januari 2018
mannenvrouwentotaaln
39 jaar of jonger66%34%21%61
40 - 54 jaar78%22%50%143
55 - 64 jaar97%3%29%85
totaal81%19%100%289

Bron: KNMT