Vorige
Volgende

Tandartsratio

De verhouding tussen vraag naar en aanbod van tandheelkundige zorg wordt vaak uitgedrukt in een tandartsratio: het aantal inwoners per (actieve) tandarts. De KNMT maakt hiervan met enige regelmaat een analyse.

De grafiek toont de tandartsratio van 2018 (berekend op basis van het aantal inwoners per januari 2017), landelijk en per provincie. Voor de duidelijkheid: onder die inwoners zijn zowel bezoekers als niet-bezoekers van tandartspraktijken. Landelijk ligt de ratio op 1.940 inwoners per tandarts. Maar regionaal zijn hierin duidelijke verschillen: zo is de ratio in de ratio in Noord-Holland 1.445 en ligt de ratio in de provincie Zeeland op 2.685.

De analyse is ook gemaakt voor de veertien voormalige KNMT-afdelingen en voor de (grootste) gemeenten. In Aanbod-vraag tandheelkundige zorg regionaal en in grote gemeenten staat hiervan een overzicht van de afgelopen jaren, met daarbij ook een nadere toelichting op de gebruikte gegevens. Zie verder een publicatie in het Nederlands tandartsenblad (Nt) met de geografische weergave van de ratio’s per provincie.

info
Staafdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
Tandartsratio's van Nederland, naar provincie in 2018

Bron: KNMT/CBS