Vorige
Volgende

Verwijzing naar gedifferentieerde tandartsen

De patiëntenzorg door de tandarts-algemeen practicus omvat een breed terrein van diagnose- en indicatiestelling, behandelplanning en curatieve behandeling van gebitsaandoeningen.

Omdat het tandheelkundig vakgebied in de loop der jaren zeer veelomvattend is geworden en zich snel ontwikkelt, is het voor tandarts-algemeen practici bijna niet meer mogelijk om alle onderdelen ervan op een hoog niveau te beheersen. Tandartsen hebben bovendien vaak meer of minder affiniteit en ‘handigheid’ met bepaalde onderdelen van het vak. De tandheelkunde kent dan ook diverse differentiaties; tandartsen die zich hebben toegelegd op een bepaald deelgebied. Zie voor een overzicht hiervan onder ‘Werkers in de mondzorg’ de paragraaf ‘Gedifferentieerde tandartsen’.

Door de jaren heen houdt de KNMT via het project Peilstations zicht op de mate waarin tandarts-algemeen practici patiënten’horizontaal verwijzen’ naar een gedifferentieerde collega.  Zie voor een beeld hiervan in 2018 Horizontale verwijzing.