Vorige
Volgende

Mondzorg en de KNMT

Mondzorg is gericht op behoud en herstel van de gezondheid van de harde en zachte weefsels in de mond. Een goede kauwfunctie en vrij zijn van kiespijn en ontstekingen staan daarbij voorop. Maar een mooi gebit is ook belangrijk voor het welbevinden.
Mondzorg is een essentieel onderdeel van de gezondheidszorg. Veruit de meeste mensen in Nederland bezoeken ten minste jaarlijks een tandartspraktijk. Anno 2019 zijn in totaal zo’n 36.000 tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten, tandartsassistenten, tandprothetici en tand­technici voor hen actief.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de grootste beroepsorganisatie van tandartsen en tandartsspecialisten. De KNMT stelt zich tot taak de voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogwaardige tandheelkundige zorg kan verlenen te bevorderen en daarmee ook de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland. In het kader hiervan doet de KNMT regelmatig onderzoek naar de beroepsuitoefening van tandartsen.