Vorige
Volgende

Mondhygiëne

Goede zorg door mondzorgverleners is noodzakelijk voor het behouden van een gezond gebit. Maar ook de ‘zelfzorg’ is van groot belang. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om twee maal daags tanden poetsen en het gebruik van interdentale reinigingsmiddelen als dental floss (tanddraad) en tandenstokers. Maar ook om het beperkt houden van het aantal snoepmomenten per dag. En om het regelmatig bezoeken van een tandarts of mondhygiënist. Verder is het van belang om  niet te roken. In zijn algemeenheid wordt dit wel ‘preventief tandheelkundig gedrag’ genoemd. Op de website ‘allesoverhetgebit‘ van de KNMT is hierover informatie te vinden.

Met enige regelmaat doet TNO Gezond Leven in opdracht van Zorginstituut Nederland zogenoemd epidemiologisch onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar onder andere de zelfzorg c.q. het preventief tandheelkundig gedrag. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dagelijks tanden poetsen, het beperken van het aantal eet- en drinkmomenten per dag, ontbijten (wat de behoefte aan snoep en snacks later in de ochtend vermindert) en regelmatig tandartsbezoek.

Preventief tandheelkundig gedrag is onder andere afhankelijk van psychologische factoren. Verder blijkt het te verschillen naar de sociaal-economische achtergrond (SES).
In 2017 is het meest recente onderzoek gedaan naar preventief gedrag (en gebitsgezondheid) van kinderen en jeugdigen, in de leeftijdsgroepen van 5-, 11-, 17- en 23-jarigen. In de tabel staan daarvan enkele uitkomsten. Deze staan ook in de publicatie Mondgezondheidsgedrag van de jeugd. Zie verder ook ‘Gebitsgezondheid’ rechts op deze pagina.
In 2013 is het meest recente onderzoek uitgevoerd naar preventief tandheelkundig gedrag (en naar de gebitsgezondheid) van volwassen Nederlanders. Zorginstituut Nederland bracht hierover het Signalement mondzorg 2014 uit, waarin enkele betreffende uitkomsten worden vermeld. Deze zijn afkomstig uit de rapportage Gebit fit.

Enkele onderdelen van preventief tandheelkundig gedrag door kinderen en jeugdigen in 2017
lage SEShoge SES
5-jarigentandenpoetsen >= 2x per dag67%77%
eet- en drinkmomenten <=7x per dag84%94%
ontbijten elke dag89%97%
tandartsbezoek (controle) 2x per jaar71%80%
11-jarigentandenpoetsen >= 2x per dag78%86%
eet- en drinkmomenten <=7x per dag85%93%
ontbijten elke dag88%94%
tandartsbezoek 2x per jaar91%91%
17-jarigentandenpoetsen >= 2x per dag68%80%
eet-en drinkmomenten <=7x per dag67%80%
ontbijten elke dag66%80%
tandartsbezoek (controle) 2x per jaar86%89%
23-jarigentandenpoetsen >= 2x per dag60%70%
eet- en drinkmomenten <= 7x per dag78%78%
ontbijten elke dag64%70%
tandartsbezoek (controle) 2x per jaar70%60%

Bron: TNO