Vorige
Volgende

KNMT-Klachtenservice

Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn tandartsen en tandarts-specialisten onder meer verplicht tot het hebben van een klachtenregeling. Zij kunnen zich hiervoor ook aansluiten bij de collectieve klachtenregeling van hun beroepsorganisatie, zoals de KNMT-Klachtenservice. Hierin bemiddelt een klachtenfunctionaris tussen de tandarts en de patiënt. Deze klachtenfunctionaris probeert binnen zes weken een oplossing te vinden, zo nodig met ondersteuning van tandheelkundig deskundigen en KNMT-juristen. Tandartsen kunnen desgewenst rekenen op collegiale ondersteuning.
Lukt de bemiddeling niet, dan kan de patiënt een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze is opgezet door de beroepsorganisaties in de mondzorg. Naast vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties hebben een vertegenwoordiger van de Consumentenbond en een jurist zitting in de Geschilleninstantie Mondzorg. Per geschil wordt een passende commissie gevormd. De Geschillencommissie doet een uitspraak over de klacht en kan een schadevergoeding toekennen tot € 25.000,-.
In 2017 heeft de Geschilleninstantie Mondzorg 31 klachten in behandeling genomen.

In 2018 heeft de KNMT-Klachtenservice, waarbij ongeveer 70% van de actieve beroepsgroep is aangesloten, in totaal 435 klachten in behandeling genomen.
Zoals de bovenste figuur onder meer laat zien, kon 70% daarvan worden opgelost via bemiddeling tussen de patiënt en de tandarts(specialist). Verder blijkt uit de onderste figuur onder andere dat 39% van de bemiddelde klachten ging over een kwestie met betrekking tot de behandeling en 31% over iets dat te maken had met de communicatie en/of de bejegening.

Een klacht kan een grote impact hebben op zorgverleners. In 2013 heeft de KNMT hiernaar onderzoek gedaan onder tandartsen en tandartsspecialisten van wie in de periode medio 2008 tot en met april 2013 een klacht is afgehandeld via de KNMT-klachtenregeling. Over de uitkomsten daarvan is verslag gedaan in Welbevinden van tandartsen na een klachtprocedure en in De KNMT-Klachtenregeling beoordeeld door tandartsen.

 

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
Uitkomst van de bemiddeling van 435 door de KNMT-Klachtenservice in behandeling genomen klachten, in 2018

Bron: KNMT-Klachtenservice

info
Taartdiagram

Voor de specifieke waarden, gaat u met de muis over de delen van het diagram. Door op de legenda bij het diagram te klikken, kunt u desgewenst bepaalde categorieën uitschakelen.
De waarden van de overige categorieën worden dan weergegeven in relatie tot elkaar.
(Hoofd)onderwerp van de door de KNMT-Klachtenservicebehandeling bemiddelde klachten in 2018

Bron: KNMT-Klachtenservice