Publicaties in 2019

Hieronder vindt u de weblinks naar alle publicaties in 2019, waar mogelijk als PDF.

NT1901_Patiënten aan het woord

NT1902_Mondgezondheidsgedrag van de jeugd

NT1903_Gedifferentieerde tandartsen

NT1904_Tandartsen en hun pensioen

NT1905_Tandartsratio’s in Europa

NT1906_Werkzaamheid van jonge tandartsen

NT190708_Aandeel vrouwen onder bachelorstudenten

NT1909_Openingstijden van tandartspraktijken

NT1910_De KNMT op sociale media

NT1911_Niet-praktijkhoudende tandartsen

NT1912_ZZP’ers en de Wet DBA

NTVT okt 2019_Therapeutisch voorschrijven van antibiotica en NSAID’s door tandartsen in Nederland

NTVT nov 2019_Op bewijs gebaseerde praktijkrichtlijnen in de opleiding; voorstel tot een academische leerlijn ‘kwaliteit en veiligheid van mondzorg’

NTVT dec 2019_Wetenschapsagenda ‘Mondzorg voor ouderen’ in Nederland en Vlaanderen

NTVT dec 2019_Visie op de collectieve mondzorg voor kwetsbare ouderen: eendracht maakt macht

BMC Oral Health_Antibiotic prophylaxis prescribing habits in oral implant surgery in the Netherlands: a cross-sectional survey

Caries Res_Minimally Invasive Intervention for Primary Caries Lesions: Are Dentists Implementing This Concept?

Dental Tribune_Kruistocht tegen tijdrovende regels en administratie

Eur J Oral Sci_Are Dutch dental students and dentalcare providers competent prescribers of drugs?

J Dent Res_Caries progression rates revisited: a systematic review

J Gerontol Geriatr Res_Study Protocol of a Cross-Sectional Study to Assess the Oral Health of and Oral Health Care for Older People Who Regularly Visit the Dental Practice