Vorige
Volgende

Verantwoording

Bron van de gegevens
Bij alle gegevens die op deze website worden gepresenteerd staat een bronvermelding.
De registratiegegevens van tandartsen en tandarts-specialisten zijn afkomstig van de KNMT. De onderzoeksgegevens zijn grotendeels verzameld via KNMT-onderzoek. Desgewenst kunt u voor nadere informatie contact opnemen.
Voor zover de gegevens zijn ontleend aan externe bronnen, zoals het CBS of het NIVEL, staat in de tekst een weblink naar de bron (website of onderzoeksrapportage).

Presentatie
Bovenaan iedere pagina staan de hoofdstukken waaruit de website is opgebouwd. Ieder hoofdstuk bestaat uit een aantal paragrafen.
Op elke pagina vindt u links de uitleg en rechts een overzicht van alle paragrafen binnen het betreffende hoofdstuk. Indien een pagina grafieken of tabellen bevat, staan deze in het midden aangeduid met icoontjes. U laat de grafiek of tabel verschijnen door deze icoontjes aan te klikken en weer verdwijnen via het kruisje rechtsbovenin het schermpje. Onder de ‘i’ staat nadere informatie.